มาตรฐานของโมเดิร์นแอร์

มาตฐานการติดตั้งเครื้องปรับอากาศ Modern Air Standard

ที่ ModernAir เราใช้อุปกรณ์การติดตั้งมาตรฐานอย่างดี เพื่อการใช้งานที่ทนทานและยาวนาน
มาตรฐานของช่างโมเดิร์นแอร์
 
บริษัทโมเดิร์นแอร์ให้ความสำคัญในคุณภาพของการติดตั้งและคุณสมบัติของช่างเป็นอย่างยิ่ง 
ดังนั้น ช่างของโมเดิร์นแอร์จึงเป็นช่างประจำของบริษัท
ซึ่งจะได้รับการอบรมเทคนิคการติดตั้งและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอยู่เป็นประจำ
ดังนั้น โมเดิร์นแอร์ จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศอย่างแท้จริง