มาตรฐานของช่างโมเดิร์นแอร์

คุณสมบัติของช่างโมเดิร์นแอร์
บริษัทโมเดิร์นแอร์ให้ความสำคัญในคุณภาพของการติดตั้งอย่างยิ่ง
ดังนั้น ช่างของโมเดิร์นแอร์จึงเป็นช่างประจำของบริษัท
ซึ่งจะได้รับการอบรมเทคนิคการติดตั้งและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอยู่เป็นประจำ

ดังนั้น โมเดิร์นแอร์ จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศอย่างแท้จริง