แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ทีมงานเข้าไปดูหน้างาน

 
รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB