อาคารพักอาศัยนายทหารชั้นสัญญาบัตร 1

อัพเดทล่าสุด: 2 มิ.ย. 2563