ตู้ตรวจเชื้อ (Swap Test) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัพเดทล่าสุด: 2020-04-27

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Midea Forest Series แอร์ INVERTER R32 ของตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) ในโครงการมอบนวัตกรรมทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด-19 ให้กับ 200 โรงพยาบาลทั่วไทย และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้